Hizmetlerimiz

Makro Çözüm Denetim  ve  Yeminli Mali Müşavirlik bünyesinde Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri iken Yeminli Mali Müşavir olarak  – vergi denetmenleri tecrübesine sahip ortak statüsündeki yeminli mali müşavirlerle birlikte serbest muhasebeci mali müşavir,kıdemli denetçi,denetçi ve denetçi yardımcıları görev yapmaktadır.

 
 
 
a. Tam Tasdik Hizmetleri

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti
 • Denetim esnasında tesbit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
 • Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
 • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi

b. Diger Tasdik Hizmetleri

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
 • Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Tasdiği
 • Sermayeye Eklenebilir İç Kaynakların Tespiti
 • Yatırım İndirimi İstisnası Tasdiği
 • KDV İade ve Mahsup İşlemleri Tasdiği
 • Kurumlar Vergisi İstisnaları Tasdiği
 • Özel Amaçlı Tesbit ve Tasdik İşlemleri
 • İndirimli oranlara tabi KDV iade tastiği

 

 

HİZMETLERİMİZ
• Danışmanlık
• Denetim
• Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
• Muhasebe ve Mali İşler Yönetimi
• Vergi Uyuşmazlıkları,vergi Davaları ve Süreç Yönetimi
• Risk ve Fırsat Analizi
• Eğitim
• İnsan Kaynakları

Danışmanlık
Kurumsal Vergi Danışmanlığı
Bireysel Vergi Danışmanlığı
Kurum ve Şahıslara Yönelik Vergi Planlaması
Holding veya Grup Şirketlerine Yönelik Danışmanlık
Aile Şirketleri Danışmanlığı
Uluslararası Vergi Danışmanlığı
Kamu İdareleriyle İlişkilerin Yönetimi
Sektörel Analiz ve Değerlendirmeler
Teşvik Danışmanlığı
Veraset intikal, Birleşme Bölünme Hisse Değişimi Satın Almalar Şirket Yeniden Yapılanmaları
Bütçeleme ve Projeksiyon İşlemleri
Mevzuat ve Uygulama Değişikliklerinin Sirkülerle Bildirilmesi

Spk danışmanlığı

Kredibilite danışmanlığı

Denetim
Şirketlerin Mali Departmanlarınca Yürütülen İş Ve İşlemlerin Denetimi
Mali Tabloların Denetimi
Türk Ticaret Kanunu  Kapsamında Denetim Hizmetleri
Bağımsız Dış Denetim
İç Denetim
Hile ve Yolsuzluk Denetimi
Özel Amaçlı İncelemeler

 Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki
Mali Tabloların Tasdiki
KDV – ÖTV ve özel indirimli İadelerinin Tasdiki
Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki
Yatırım İndirimi Uygulamalarının Tasdiki
Sermaye Yedekleri ve İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Tasdiki
Sermayenin Mevcudiyetinin ve Ödendiğinin Tasdiki
Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki
Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki
Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki
Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları

 Muhasebe ve Mali İşler Departmanının Yönetimi
Muhasebe Departmanının Kurulması ve Yönetimi
Muhasebe Yazılımlarının Tedariki ve Sistem Kurulumu
Muhasebe Servisi Destek Hizmetleri

 

 Vergi Uyuşmazlıkları,Davaları Süreç Yönetimi
Vergi İncelemelerinde Danışmanlık
Vergi Uzlaşmalarında Danışmanlık
Vergi Davalarının ve hukuki boyutunun Takibi

Risk ve Fırsat Analizleri
Vergi İşlemlerindeki Risklerin Tespiti
Kazanç ve Sermayeye Yönelik Risk Analizi
Şirketlerin İş ve İşlemlerine Yönelik Risk Analizi
Teşvik Bölgelerindeki ( Serbest Bölgeler, Teknopark Alanları ) Faaliyetlerin Risk ve Fırsat Analizleri
Yöneticilerin Sorumluluk Analizi

Eğitim
Şirketlerin Mali Departmanlarına Yönelik Eğitim
Mali Mevzuatta Ortaya Çıkan Yeni Uygulamaların Eğitimi
Mevzuat Değişikliklerinin Şirketlere Düzenli Bildirilmesi
Spesifik Konularda Sektör Temsilcilerine Yönelik Eğitim
İnsan Kaynakları
Personel İhtiyacının Tespiti ve Planlama
Ekip Kurulması ve Yönetimi
Personel Seçimi Değerlendirme Ve İşe Alma
Personel Eğitimi
Kariyer Yönetimi