Nisan 2022 Vergi Takvimi

Nisan 2022 Vergi Takvimi

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 31/03/2022 31 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31795 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1- 2/…

 

SGK Genel Yazı – 7351 Sayılı Kanun

SGK Genel Yazı – 7351 Sayılı Kanun T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363-010.07.01-42844739 T…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) 29 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31793 (Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: A…

 

KDV Oranlarında Yapılan Yeni Düzenlemeler

5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler 29/3/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Karar..

 

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı: 5359)

Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı: 5359) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karard…

 

(YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı

(YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI HAZİNE VE KURUMSAL OPERASYONLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22 Mart…

 

Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ

Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi 25/03/2022 25 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31789 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumund… 

 

SGK’dan Kıdem Tazminatına Esas Yazı Alınarak İşten Ayrılma

SGK’dan Kıdem Tazminatına Esas Yazı Alınarak İşten Ayrılma SGK’dan Kıdem Tazminatına Esas Yazı Almanın Şartları 22.06.2013 tarihli 2013-26 sayılı gene…