SGK İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları, Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Mükelleflerin e-Fatura Zorunluluğu Başlıyor

Sağlık Hizmeti Sunucuları e-Fatura Zorunluluğu Başlıyor 9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği…

 

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkı

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkı 7326 sayılı Kanun’un “Matrah ve vergi artırımı” başlıklı 5’inci maddesinin 3…

 

VUK 528 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528) 26 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31523 ÖZET: Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkan…

 

2021 Konkordato Gider Avansı Tarifesi

2021 Konkordato Gider Avansı Tarifesi 26 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31523 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin…

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4137)

4760 Sayılı ÖTV 12 nci Maddesi (3) Numaralı Fıkrası (Karar Sayısı: 4137) 25 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31522 Karar Sayısı: 4137 4760 sayı…

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 Tarihli ve 2021/571 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı 2021/571 24 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31521 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR Karar Tarihi…

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İç Genelgesi 2021/1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İç Genelgesi 2021/1 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : Z-69358343-010.06.01.[38… 

 

SGK Genelgesi 2021/21 – 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

SGK Genelgesi 2021/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40071718-206.99-26322241 Tarih: 15.06.2021 Konu…

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 23/06/2021 23 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31520 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE…