7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Kanun No: 7223 Kabul Tarihi: 5/3/2020 BİRİNCİ B…

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/8)

10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’in 11 inci maddesinin birinci fıkrasına “kredi borcunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir kısmının ya da” ibaresi, ikinci fıkrasına “kredi borcunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir kısmını ya da” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SGK Genelgesi 2020/5 – Borç Sorgusu

SGK Genelgesi 2020/5 – Borç Sorgusu İlişiksiz Yazıları ve İçerikleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Say… 

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İşyeri Tehlike Sınıfları Değişiklik 08 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31062 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/201…

 

TÜRMOB – Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz

GEKAP Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ UYGULAMA GÜÇLÜKLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU GİRİŞ Birçok sorunu bünyesin…

 

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler 2020/7 07 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31061 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BİRİNCİ BÖLÜM Am…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/6)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/6) 07 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31061 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/1… 

 

Denetim Kuruluşlarınca Yapılacak Yıllık Harç Ödemelerine İlişkin Duyuru

Denetim Kuruluşları Yıllık Harç Ödemeleri Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının, belgenin verildiği yılı takip…

 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 12) 03 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31057 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…