Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)

Yurt Dışı Vatandaşlar (YUVAM) Hesapları (Sayı: 2022/7) 01 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31737 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Amaç ve k…

 

Şubat 2022 Vergi Takvimi

Şubat 2022 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/02/2022 09/02/2022 16-31 Ocak 2022 Dönemine Ait Noterlerce Y…

 

7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7352 Sayılı Kanun 29 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31734 Kanun No: 7352 Kabul Tarihi: 20/01/2022 MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi… 

 

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesi Değişiklik 29/01/2022 29 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31734 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1…

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 29/01/2022 29 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31734 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/199… 

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/4)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler (Sayı: 2022/4) 29 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31734 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınd…

 

Basın ve Yayım Faaliyetleri ile İlgili 2022/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Basın ve Yayım Faaliyetleri 29 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31734 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Basın ve Yayım Faaliyetleri GENELGE 2022/1 Dijit…

 

Asgari Ücretin Gelir ve Damga Vergisinden İstisna Edilmesi

Asgari Ücretin Gelir ve Damga Vergisinden İstisna Edilmesi Ücret Gelirlerinin Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmının Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden İs…

 

Birden Fazla Ücret Geliri Olanlar İçin En Yüksek Ücret Beyanına İlişkin Form Örneği

Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar İçin En Yüksek Ücret Beyanına İlişkin Örnek Form Tavsiye niteliğinde örnek bir form …./…/2022 Sayın,…