e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru

e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Us…

 

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 25 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31109 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/1993 tarihli…

 

1 Milyon İstihdam Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu

1 Milyon İstihdam Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu 1 Amaç ve Kapsam Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen va…

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

2020 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Ticaret Bakanlığından: DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR MADDE 1– 95/7623 sayılı ihracat Rejimi… 

 

Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2477)

Bireysel Emeklilik Yabancı Para Katkı Payı 24 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31108 Karar Sayısı: 2477 Ekli “Bireysel Emeklilik Sistemine Yabanc…

 

Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usul ve Esasları Açıklandı

Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği ÖZET: 1) 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshe…

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Nakdi Ücret Desteği Uygulaması 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İ…

 

Yeni Vergi Takvimi – Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri

Yeni Vergi Takvimi Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri ÖZET Coronavirüs salgını dolayısıyla Ge… 

 

SGK Genelgesi 2020/10 – Asgari Ücret Desteği

SGK Genelgesi 2020/10 – Asgari Ücret Desteği TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06.01-E….