193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3321)

2021 GVK 67 Tevkifat Oranları 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3321 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci madd…

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3320)

2021 Eğlence Vergisi Nispetleri 3320 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3320 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 in…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3319)

2021 GVK 94 Tevkifat Nispetleri ve 2021 KVK 15 Vergi Kesinti Oranları 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3319 193 sayılı Ge…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları 3318 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3318 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak…

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3317)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 3317 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3317 Yeni koronavirüs (Covid-19) neden..

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3316)

Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması 3316 23 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31343 Karar Sayısı: 3316 Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyl…

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41

maliyebT.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41 Konusu     : Geçici Ve…

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

meb03 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29761 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mil…

 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…