5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru 22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de..

 

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi

Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi Meslek Mensupları Muaf Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikt…

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değişiklik 27/04/2021 27 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31467 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE…

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 27/04/2021 27 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31467 Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2013…

 

Beyanname Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler

Beyanname Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler Beyanname Verme, Ödeme, Bildirim ve Yükleme ile Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler 22 Nis…

 

e-Belge İptal, İhbar ve İhtarların GİB’e Bildirilmesi Uygulaması Başlıyor

e-Belge İptal, İhbar ve İhtarların GİB’e Bildirilmesi e-Belgelere İlişkin Yapılan İptal, İhbar ve İhtarların GİB’e Bildirilmesi Uygulaması…

 

GİB – Covid-19 Salgını Kapsamında Mükelleflerimize Hatırlatma

GİB – Covid-19 Salgını Kapsamında Mükelleflerimize Hatırlatma İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması aracığıyla; vergi dairelerince takip ve tahsil…

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 3910 23 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31463 Karar Sayısı: 3910 Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeni… 

 

7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7316 Sayılı Kanun 22 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31462 Kanun No: 7316 Kabul Tarihi: 15/4/2021 MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amm…