Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 3910 23 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31463 Karar Sayısı: 3910 Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeni… 

 

7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7316 Sayılı Kanun 22 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31462 Kanun No: 7316 Kabul Tarihi: 15/4/2021 MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amm… 

 

SGK Genelgesi 2021/11

SGK Genelgesi 2021/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-69053920-010.06.01-24043199 Tarih: 16.04.20… 

 

İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi

İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi ÖNSÖZ 2012 senesi Haziran ayında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu…

 

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması (Seri No: 4) 20 Nisan 2021 Resmi Gazete Sayı: 31460 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve… 

 

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik 20/04/2021 20 Nisan 2021 Resmi Gazete Sayı: 31460 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: MADDE 1 – 7/11/20…

 

KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3836)

KOBİ Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi (Karar Sayısı: 3836) 20 Nisan 2021 Resmi Gazete Sayı: 31460 Karar Sayısı: 3836 Ekli “KOSGEB…

 

SGK Genelgesi 2021/12

SGK Genelgesi 2021/12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.06.02-24061806 Tarih: 16.04.2021 K…

 

7136 Sayılı Kanunla SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Hakkında Düzenlemeler

7136 Sayılı Kanunla SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler SGK Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek ve Ödenekler Konusunda Yeni Yasal Düz…