Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)

Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu (Sıra No: 2021/1) 09 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31449 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında…

 

SGK Genelgesi 2021/9

SGK Genelgesi 2021/9 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-69053920-010.06.01-23171689 01.04.2021 Konu…

 

SGK – KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu

SGK – KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanlarımızı korumak için 16.04.2020 t..

 

Blok Zincir Teknolojisi Kripto Paralar ve Muhasebe Mesleği

Blok Zincir Teknolojisi Kripto Paralar ve Muhasebe Mesleği (Kripto Paraların Halka Arzı, Muhasebesi, Raporlaması, Denetimi ve Vergilendirilmesi) 01 Ma…

 

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru (İthalat: 2021/21) 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE…

 

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun… 

 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar 07/04/2021 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/…

 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Değişiklik 07/04/2021 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/10/2011 tari…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumund…