Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

hazine19 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı 29598 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayıml…

 

60 NOLU KDV SİRKÜLERİ

60 NOLU KDV SİRKÜSÜ

84 NOLU KDV TEBLİĞİ

84 NOLU KDV TEBLİĞ