Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3994)

20 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31486 Karar Sayısı: 3994 Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair… 

 

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan KDV İndiriminin Süresi Sona Eriyor

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan KDV İndiriminin Süresi Sona Eriyor Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı indirim… 

 

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Uygulaması Sona Eriyor

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Uygulaması Sona Eriyor Gayrimenkul kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre yapılması…

 

e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu

e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu 1 Giriş Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğiyle 509 Sıra No.lu Vergi Usu…

 

Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hasta…

 

SGK – Geriye Yönelik Teşvik Düzeltme İşlemlerinde Son Durum

SGK – Geriye Yönelik Teşvik Düzeltme İşlemleri GERİYE YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI 5510 sayılı Kanun‘un ek-17 inci maddesinin birinci fıkra…

 

Mesleki Faaliyetin Yürütülebilmesi İçin Zorunlu Olan Eğitimlere ve Organizasyonlara Katılım İçin Ödenen Ücretlerin Gider Kaydı

Mesleki Eğitimlere ve Organizasyonlara Katılım Ücretlerinin Gider Kaydı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı; mesleki faaliyetin yürütebilmesi için zorun.

 

SGK Genel Yazı – Hisse Devri, Katılım, Birleşme ve Adi Şirkete Yeni Ortak Ekleme İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

SGK Hisse Devri, Katılım, Birleşme Elektronik Ortamda Gönderilmesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-997…

 

SGK Genelgesi 2021/16 – 5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrası

SGK Genelgesi 2021/16 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-24762269 Tarih: 06.05.2021 Konu…