VUK Genel Tebliği Sıra No: 535 ile Kapsamı Genişleyen e-Belge ve e-Defter Uygulamaları

Kapsamı Genişleyen e-Belge ve e-Defter Uygulamaları VUK Genel Tebliği Sıra No: 535 Kaynak: TÜRMOB

 

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usule Tabi Olan Mükellefler

Defter Beyan Duyurusu – Basit Usule Tabi Olan Mükellefler Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine göre; ka…

 

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/…

 

5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle İlgili Düzeltme

5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle İlgili Düzeltme 15 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31751 13/02/2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete’de..

 

SGK Genelgesi 2022/3 – 5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci Maddesi Kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma

SGK Genelgesi 2022/3 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-40075736 Tarih: 11.02.2022 Konu…

 

Güncel KDV Oranları – 5189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İşlenmiş

Güncel KDV Oranları 5189 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İşlenmiş 30 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26742 Karar Sayısı : 2007/13033 Karar Tarih…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki 24/12/2021 Tarihli ve 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/12/2021 Tarihli ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5193)

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları  (Karar Sayısı: 5193) 14 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31750 Karar Sayısı: 5193 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun… 

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189)

KDV Oranlarında Değişiklik (Karar Sayısı: 5189) 13 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31749 Karar Sayısı: 5189 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak…

 

Bazı Mükelleflerin e-Fatura ve e-Deftere Geçiş Süreleri

Bazı Mükelleflerin e-Fatura ve e-Deftere Geçiş Süreleri Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar…