7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7319 Sayılı Kanun 25 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31491 Kanun No: 7319 Kabul Tarihi: 20/05/2021 MADDE 1- 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siy..

 

5 Bin ve 3 Bin TL Hibe Desteği Alacak Esnaf ve Sanatkarların Listesi

0.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında, hibe desteği verilecek esnaf ve sanatkarlar listesi yayınlandı.

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3998)

21 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31487 Karar Sayısı: 3998 Ekli “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle V… 

 

Berat Yükleme Süreleri Duyurusu

Berat Yükleme Süreleri Duyurusu Ocak 2021 dönemi e-Defter ve Berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi işlem sistemler…

 

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3994)

20 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31486 Karar Sayısı: 3994 Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair… 

 

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan KDV İndiriminin Süresi Sona Eriyor

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan KDV İndiriminin Süresi Sona Eriyor Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı indirim… 

 

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Uygulaması Sona Eriyor

Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Uygulaması Sona Eriyor Gayrimenkul kiralamalarında gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre yapılması…

 

e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu

e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu 1 Giriş Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğiyle 509 Sıra No.lu Vergi Usu…

 

Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi

Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hasta…